ZZO HNŽ: Premiju osiguranja možete platiti do 28. veljače

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ vrši redovitu distribuciju Premije osiguranja za 2022. godinu, a posljednji dan redovite distribucije je 28. veljače, ponedjeljak.

Premije osiguranja za 2022. godinu vrijede do 31. prosinca 2022. godine (jednu kalendarsku godinu), a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite. 

U troškovima zdravstvene zaštite za 2022. godinu oslobođena su djeca do navršene 18. godine života i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u 2021. godini krv darivali najmanje jednom. 

Dragovoljni darivatelji krvi s pedeset i više darivanja trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM po osiguranoj osobi, a mogu je kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju. Osigurane osobe za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu pribaviti premiju osiguranja, s tim da ona postaje pravovaljana kada poslodavci uplate doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka,pošta) na  depozitni račun ZZO HNŽ/K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Uplaćene premije osiguranja osigurane osobe Zavoda mogu evidentirati na 15 lokacija na području HNŽ/K za redovitu distribuciju premiju osiguranja. Također, premiju osiguranja za 2022. godinu osiguranici mogu evidentirati i putem web stranice Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije). Ukoliko se odluče za evidentiranje premije osiguranja putem web stranice Zavoda isti nisu u obavezi fizički dolaziti u područne urede Zavoda, već će uplaćene premije biti evidentirane u informacijski sustav i to najkasnije u roku od tri radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail.

U nastavku je popis lokacija za redovitu distribuciju premije osiguranja za 2022. godinu:

8-2022-01-26-12-54-52-PREMIJE.jpg

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije