ZZO HNŽ-a kontinuirano radi na unaprjeđenju usluga

Zavod zdrastvenog osiguranja HNŽ-a ubrzao je liste čekanja kada je u pitanju ultrazvuk dojke. Od sada će ovu uslugu moći pružati i domovi zdravlja. Program ranog otkrivanja raka dojke u HNŽ-u otpočeo je u 9. mjesecu 2019. godine. Riječ o vrlo važnom pregledu, naročito za one žene koje imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu. Kako bi ubrzali liste čekanja za ultrazvuk dojke, ZZO HNŽ-a osigurao je dodatna sredstva, te na taj način planira smanjiti liste čekanja za ovaj pregled koji je i te kako važan.

Iz Zavoda navode kako su svjesni i da se na ostale radiološke pretrage čeka dugo, konkretno na magnetnu rezonancu.

Za onkološke pacijente nema listi čekanja kada je u i pitanju CT-e. Korisnici zavoda sve češće šalju upiti za PET/CT dijagnostiku. “Naši pacijenti nemaju poteškoća kada je u pitanju ova usluga, jer je zavod osigurao svojim korisnicima da osim jednom godišnje, kako je to bilo do sada, ovu uslugu mogu koristiti dva puta godišnje preko uputnice koju izdaje zavod” navela je ravnateljica ZZO HNŽ-a Ana Vidačak.

Zavod je osigurao novac i za biološku terapiju. Zavod kontinuirano radi na unaprjeđenju postojećih, ali i uvođenju novih usluga po listama prioriteta, što se jasno vidi kroz financijske planove svake godine zaključila je ravnateljica ove ustanove.

Više poslušajte u prilogu kolega s RTV HB:

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije