Vlada HNŽ: Na pozitivnoj listi novih 14 lijekova

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je na 176. sjednici, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi usvojila Odluku o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja HNŽ (Pozitivna lista lijekova HNŽ).

Budući da je Ministarstvo obvezno svake godine analizirati listu lijekova koji se propisuju i izdaju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, te njen sadržaj usuglašavati s Federalnom listom lijekova, današnjom Odlukom Pozitivna lista lijekova proširuje se za 14 novih generičkih naziva i to: 10 na A listi koje 100 % financira Zavod i 4 na B listi u čijem financiranju sudjeluju i osigurane osobe. Za proširenje Pozitivne liste lijekova, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ osigurat će dodatnih oko 1.500.000,00 KM. Inače, u Financijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ za ovu namjenu planirano je 15.000.000,00 KM.

Također, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je usvojila Odluku o usvajanju izvješća o radu i poslovanju za 2021. godinu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač odnosno suosnivač Hercegovačko-neretvanska županija i to: Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Kantonalne bolnice ”Dr. Safet Mujić” Mostar, Opće bolnice Konjic i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ. Usvojena izvješća upućena su u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je razmotrila Informaciju o poteškoćama s kojima je suočen menadžment zdravstvenih ustanova, a u svezi s realiziranjem projekata koji se financiraju kreditom Saudijskog fonda za razvitak. Istaknuto je kako zbog snažnih poremećaja na tržištu nije moguće realizirati sve obveze planirane sredstvima ovog kredita. U nakani da ne dođe do zastoja u izgradnji i opremanju Klinike za dječje bolesti SKB Mostar – Pedijatrije, ali i drugih projekata u sve tri županijske bolnice, Vlada je imenovala Međuresorno povjerenstvo koje će zajedno s menadžmentom zdravstvenih ustanova putem Vlade pokrenuti proceduru za dobivanje novog kredita kako bi Pedijatrija i svi drugi započeti objekti bili završeni.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, a zbog značajnog povećanja cijene goriva, Vlada je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o načinu obračuna troškova prijevoza za uposlene korisnike Proračuna HNŽ, kojom se iznos dnevne naknade uvećava za 20 %.

Vlada je donijela Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu.
Polazeći od činjenice da je potpisan novi Kolektivni ugovor s Nezavisnim sindikatom državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u HNŽ, koji za ovu godinu podrazumijeva povećanje plaća za 8 %, te zbog povećanja troškova prijevoza za 20 % i troškova prijama značajnog broja vježbenika, nužno je pristupiti izradi Rebalansa Proračuna.

Razlog za to su, također, i promjene na prihodovnoj strani Proračuna do kojih će neminovno doći primjenom novoga izmijenjenog Zakona o pripadnosti javnih prihoda, ali i zbog poremećaja na tržištu i brojnih poskupljenja.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije