Vildana Bešlija traži intenzivno pošumljavanje u ŽS

Vildana Bešlija, zastupnica Naše stranke u Skupštini Županije Sarajevo, na posljednjoj sjednici podnijela je inicijativu za izradu Plana intenzivnog pošumljavanja.

Zaštita i održivo upravljanje šumama ključni su za borbu protiv klimatskih promjena, kaže Europska komisija u novoj Strategiji za šume, ali ostvarenju ovih ciljeva prijete razorni šumski požari uzrokujući velike emisije ugljičnog-dioksida i pridonoseći globalnom zagrijavanju. Svjedoci smo da su klimatske promjene primjetne i kod nas, te smatram da bi bilo korisno da se izradi Plan intenzivnog pošumljavanja u ŽS, uzimajući u obzir ove činjenice. Molim Vladu da poduzme aktivnosti u svrhu realizacije, tj. izrade Plana intenzivnog pošumljavanja u Županiji Sarajevo uz obaveznu konzultaciju i angažman stručnih osoba iz ove oblasti“, navela je Bešlija u obrazloženju svoje inicijative.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije