Uvedena nova, značajna medicinska usluga za dijagnosticiranje poremećaja iz spektra autizma u SKB Mostar

Sveučilišna klinička bolnica Mostar uvela je novu uslugu.

‘Zadovoljstvo nam je predstaviti javnosti novu uslugu koju smo od danas, 6. prosinca, uveli na Klinici za dječje bolesti Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, a riječ je o primjeni opservacijskog protokola ADOS koji predstavlja „zlatni standard“ u postupku dijagnostike poremećaja iz spektra autizma. 

Po našim saznanjima, SKB Mostar je prva ustanova u Bosni i Hercegovini koja, koristeći ovu metodu, dijagnosticira poremećaje iz spektra autizma (od 12 mjeseci do odrasle dobi). Navedeni test omogućava standardiziranu procjenu komunikacijskih vještina, interakcije, igre i sveukupnog općeg ponašanja pojedinaca, te strukturirano kodiranje istih. 

Protokol se primjenjuje za djecu sa svim neurorazvojnim poremećajima kao što su: intelektualna onesposobljenost, poremećaji u ponašanju, pamćenje u učenju, poremećaj pozornosti i hiperaktivnost (ADHD), autizam, nerazvijen govor itd. 
Inače, godišnji broj pregleda i tretmana djece sa neurorizičnim poremećajima na Klinici za dječje bolesti SKB Mostar se okvirno kreće oko tisuću, no realne potrebe su znatno veće.

Zbog niskog socioekonomskog statusa obitelji kao i različitih stresora koji patogeno utječu na opći razvoj djeteta, broj neurorazvojnih poremećaja ima tendenciju rasta te će u budućnosti biti znatno veći broj takve djece.  U svijetu, primjerice,  živi oko 53 milijuna djece mlađe od 5 godina s teškoćama u razvoju. 

Svjesni spomenutih činjenica, vjerujemo kako ćemo u skoroj budućnosti, pored protokola ADOS-a,  biti u mogućnosti razvijati programe prevencije i odgovoriti na specifične zahtjeve adekvatnim dijagnostičko-terapijskim intervencijama djeci s neurorazvojim poremećajima i njihovim obiteljima. 

Kontakt telefon na koji se mogu dobiti sve potrebne informacije u vremenu od 12-14 sati, svaki radni dan, je: 036/341-967.

ADOS protokoli jedan su iznimno značajan iskorak kako u radu SKB Mostar tako i za djecu i obitelji koji će biti korisnici ovih usluga, a za koji su do sada morali ići u neki od prekograničnih bolničkih centara. 

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije