Uspješno završen četverogodišnji IMPAQ projekat za borbu protiv zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini

Švedska agencija za zaštitu okoliša (SwEPA) u Sarajevu je organizirala završni događaj pov-odom finalizacije četverogodišnjeg IMPAQ projekta za borbu protiv zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini. Članovima projekta predstavljeni su ključni rezultati projekta i predstojeće ini-cijative u borbi protiv zagađenja zraka. Projekt se realizirao u nekoliko faza, a jedna od prvih je donacija suvremene opreme za praćenje kvaliteta zraka Republičkom hidrometeor-ološkom zavodu RS i Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine. Time je unaprijeđen sistem kroz koji se građanima nude validni i sveobuhvatni podaci o kvalitetu zraka u približno realnom vremenu.

“Projekt IMPAQ je četverogodišnja inicijativa Švedske koja je osmišljena da pomogne BiH u njenoj borbi protiv gorućih problema zagađenja zraka, kao i da osigura zemlji sisteme potrebne u njenom tekućem procesu približavanja EU. IMPAQ je dao nekoliko rezultata koji su generirali trajne rezultate poboljšanja, uključujući isporuku nekoliko novih stanica za praćenje zraka, laboratorijske opreme, osigurao analize o izvorima zagađenja zraka, obučio osoblje u ekološkoj inspekciji i dao planove za efikasne mjere saobraćaja u većim gradovima.

Važno je da se ovaj posao nastavi i da bude prioritet u nacionalnom planiranju u budućnosti i da se osiguraju dovoljna financijska sredstva”, rekao je Andreas Lindstrom, menadžer projekta IMPAQ, Švedska agencija za zaštitu životne sredine.

U suradnji sa Švedskim institutom za meteorologiju i hidrologiju (SMHI) i lokalnim partneri-ma, urađena je dvogodišnja studija o raspodjeli izvora zagađenja zraka u šest gradova u Bosni i Hercegovini – Sarajevu, Zenici, Tuzli, Banjaluci, Brodu i Bijeljini. Studija je ispitala koje su čestice zagađivača prisutne u zraku, odakle dolaze i kako se šire, a provedena je koristeći re-zultate detaljnih mjerenja kvaliteta zraka i postojeće podatke inventara emisija.

Rezultati istraživanja, koja su rađena na principu modeliranja receptora u zimu 2020/21. ukazuju da na kvalitetu zraka najviše utiču saobraćaj, individualno grijanje domaćinstava, ve-lika postrojenja za grijanje, te industrija. Rezultati su dodatno analizirani koristeći lokalne me-teorološke podatke, što je u određenim slučajevima pomoglo razumijevanju odakle i kada različiti izvori zagađenja potiču.
“Istraživanje je ponovljeno i sljedeće zime 2021/22. godine i to samo za Sarajevo i Ban-jaluku. Rezultati za Sarajevo su pokazali da je nivo zagađenja česticama izazvanim ispušnim plinovima iz prometa bio 30%, sagorijevanje biomase dostiglo čak 26 %, dok je doprinos sagorijevanja uglja iznosio 14%. Rezultati za Banjaluku pokazuju da oko 35 % zagađenja PM2,5 emitira sagorijevanjem biomase i uglja koji se koristi za grijanje“, rekla je Sarah Barnekow, ekspert za kvalitetu zraka u Švedskoj agenciji za zaštitu životne sredine (SwEPA).

U okviru IMPAQ projekta uloženi su značajni napori da se kroz nacionalne informativne kampanje podigne svijest o kvaliteti zraka i zdravstvenim pitanjima. Razvijeni su laboratorijski kapaciteti, obučeno osoblje, započelo je planiranje i regulacija transporta.

Sudionici projekta bili su i predstavnici lokalnih vlasti i entitetskih hidrometeoroloških zavoda koji smatraju da je u BiH uspostavljen dobar sistem praćenja kvaliteta zraka, ali da je sada potrebno osigurati njegovu održivost.

“Kao jedan od glavnih aktera IMPAQ projekta Republički hidrometeorološki zavod RS-a dobio je suvremenu opremu za monitoring kvaliteta zraka koja je instalirana u Banjaluci i Trebinju. Mjerne stanice su u upotrebi više od godinu dana i bilježimo da nema prekoračenja zagađenja, osim u zimskom periodu kada su u zraku prisutne leb-deće čestice, koje nastaju zbog sezone grijanja. Dobili smo i laboratorijsku opremu koja nam pomaže da mjerimo teške metale u zraku, što je u velikoj mjeri poboljšalo monitor-ing kvaliteta zraka”, poručila je Ranka Radić, načelnica Odjeljenja za zaštitu životne sredine u Republičkom hidrometeorološkom zavodu RS-a.

“Mi ne popravljamo kvalitetu zraka mi dijagnosticiramo stanje kvaliteta zraka, a u ovom projektu smo došli do značajnih informacija kako bismo mogli raditi dalje na unapr-jeđenju monitoringa. Činjenica je da zbog geografskog položaja imamo stalna zagađenja na koja ne možemo uticati, ipak postoje mjere, kojih se moramo pridržavati ali i donositi nove”, rekao je Enis Omerčić, viši stručni suradnik u Sektoru životne sredine za kvalitetu zraka FHMZ BiH.

S ukupnim budžetom od 3,8 milijuna eura, projekt IMPAQ, kojeg je financirala Ambasada Švedske, imao je za cilj pripremiti Bosnu i Hercegovinu za ulazak u EU, unaprijediti ukupne sposobnosti za rad u oblasti kvaliteta zraka, te zemlji pružiti zdravstvene beneficije.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije