Upravno vijeće CBBiH dalo odobrenje za imenovanje novog viceguvernera CBBiH i zamjenika glavnog internog revizora CBBiH

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je na 12. sjednici održanoj 10. kolovoza dalo odobrenje guverneru da imenuje dr. Željka Marića za viceguvernera CBBiH, nadležnog za Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, europske integracije i platne sustave, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 16. kolovoza ove godine do 15. kolovoza 25025. godine. Dr. Marić dolazi na upražnjeno mjesto viceguvernera CBBiH kojem je, u prošlom razdoblju, istekao mandat.

Također, Upravno vijeće CBBiH je dalo odobrenje za imenovanje mr. Edisa Kovačevića na poziciju zamjenika glavnog internog revizora na mandatno razdoblje od četiri godine, od 1. rujna ove godine do 31. kolovoza 2025. godine, a koji dolazi na upražnjeno mjesto, po odlasku u mirovinu prethodnog zamjenika glavnog internog revizora.    

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije