Udruženje “Dignitet” započinje s realizacijom projekta Usudi se! Pokreni se!

Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara počinje realizaciju projekta Usudi se! Pokreni se! Projekt ima za cilj doprinijeti educiranju sudionica o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja ali i poticanje učenica na aktivno uključivanje u procese zagovaranja i odlučivanja na lokalnom nivou kako bi umrežavanjem i funkcionalnim povezivanjem u svojim mjesnim zajednicama postale i prepoznate nositeljice i braniteljice prava žena.

Projektom će biti obuhvaćeno direktno trideset (30) žena iz različitih mjesnih zajednica Grada Mostara. Jednodnevne interaktivne, inovativne, edukativne radionice, a koje će biti pripremljene s dvije tematske cjeline, s drugačijim pristupom grupnom i individualnom radu, će omogućiti jačanje samopouzdanja sudionica kroz informiranje o ženskim ljudskim pravima, feminizmu, aktivizmu, prevenciji nasilja, mehanizmima s ostvarivanje i zaštitu ženskih prava, postavljanju pozitivnih granica u svakodnevnim privatnim i poslovnim odnosima.

Također, sudionice će tijekom radionica biti u mogućnosti da se osnaže za buduću ulogu, kao i da budu osnažene za sprovođenje inicijativa koje će unaprijediti njihov položaj i kao i položaj žena iz njihovih mjesnih zajednica.

Važno je istaknuti da je u toku projekta planirano održavanje i panel diskusija u cilju predstavljanja problema s kojima se žene susreću ali i o važnosti funkcioniranja Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći HNK.

Ovaj projekt se realizira u okviru projekta “Razvoj programa obuke za članove/članice općinskih/gradskih komisija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini“ (2021-2022) koji financira Europska Unija u okviru programa Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), a implementiraju ga Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u suradnji s Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije