Što podrazumijeva politička emancipacija žena i kakav je položaj LGBT udruga u BiH, osvijestiti i osnažiti marginalne skupine društva da budu aktivnije u traženju svojih ljudskih prava

U sklopu serijala ‘Ljudska prava i korupcija’ na temu „Što podrazumijeva politička emancipacija žena i kakav je položaj LGBT udruga u BiH, osvijestiti i osnažiti marginalne skupine društva da budu aktivnije u traženju svojih ljudskih prava“ razgovarali smo s gospođom Vladanom Vasić u ime Sarajevskog otvorenog centra.

Sve ovo u cilju ako se ostvaruju prava i poboljša položaj marginalnih skupina da dolazimo do stanja društvene svijesti kada će se povećati mogućnost smanjenja oblika korupcije.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije