Tarik Moćević: Promjena kreće od pojedinca – ‘Misli o prirodi’ i osvoji vrijedne nagrade!

Centar za promociju civilnog društva u okviru projekta „Misli o prirodi!“, koji financijski podržava Švedska, raspisuje Natječaj za novinarsku nagradu „Eko novinar/ka“ za profesionalno, odgovorno i utjecajno izvještavanje na temu zaštite okoliša.

Više o svemu smo u ‘Vijestima plus’ doznali od našeg gosta – Tarika Moćevića.

Sudionici natječaja su u obavezi da dostave medijski materijal na temu zaštite okoliša u Bosni i Hercegovini objavljen u razdoblju od 1. siječnja do 30. travnja 2021. godine.

Pravo sudjelovanja imaju profesionalni novinari/ke i fotoreporteri/ke novinskih agencija, dnevnih listova, nedjeljnika i mjesečnika, javnih emitera i lokalnih televizija, radio stanica i internet portala (s obvezno istaknutim impressumom).

Novinarska nagrada „Eko novinar/ka“ dodjeljuje se u tri kategorije: 

 • Audio/video prilog (intervju, reportaža, TV/radio emisija, TV/radio prilog…)

U kategoriju spadaju svi video ili audio prilozi na temu zaštite okoliša objavljeni na TV ili radio stanici, na internet portalu ili drugoj medijskoj platformi u trajanju od minimalno 1 minute. 

 • Tekst (članak, vijest, kolumna, blog…)

U kategoriju spadaju svi novinarski tekstovi na temu zaštite okoliša, bez obzira na medijski žanr, objavljeni u printanim medijima i/ili na internet portalima, sa minimalno 1000 karaktera. 

 • Fotografija
  U kategoriju spadaju novinarske fotografije koje upečatljivo oslikavaju temu natječaja. 

Sudionici natječaja u obvezi su da putem e-maila dostave sljedeće informacije: 

 1. Medijski materijal:
 • tekstove objavljene u printanom izdanju – dostavlja se u PDF ili JPG formatu sa jasno vidljivim logotipom printanog medija, potpisom autora/ke i datumom objave; 
 • tekstove objavljene na internet portalu/web stranici medija – dostavlja se link sa jasno vidljivim logotipom medija, naznačenim autorom/kom i datumom objave; 
 • TV/radio priloge objavljene na TV ili radio stanici – dostavlja se link ili materijal putem online servisa za slanje većih dokumenata sa jasno vidljivim logotipom medija, potpisom autora/ke i datumom objave; 
 • fotografije – dostavlja se u JPG ili PNG formatu optimalne rezolucije sa jasno vidljivim logotipom medija, potpisom autora/ke i datumom objave; 
 1. Kratku biografiju novinara/ke 
 2. Kontakt podatke (telefon, email adresa, mjesto prebivališta)

Jedan novinar/ka može aplicirati sa više medijskih materijala u jednoj ili u različitim kategorijama.  

Prijave je potrebno slati na info@mislioprirodi.ba do 31. srpnja do 23:59 sati

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje nisu u skladu sa propozicijama natječaja neće se razmatrati. 

Pobjednički materijali će biti promovirani na web stranici projekta „Misli o prirodi!“, Centra za promociju civilnog društva, kao i na nalozima organizacije i projekta na društvenim mrežama.

Kriteriji

Kriteriji koji će se bodovati prilikom izbora najboljeg rada za svaku kategoriju su: 

 • Relevantnost u odnosu na temu (30 bodova)

Je li rad u skladu s temom poziva – zaštitom okoliša. 

 • Objektivnost/profesionalnost i brojnost izvora (20 bodova)

Jesu li informacije priložene u novinarskom radu pouzdane, provjerene na osnovu objektivnih i profesionalnih kriterija u skladu sa osnovnim principma novinarstva. Da li su pri izradi novinarskog rada korištena minimalno tri izvora u skladu sa osnovnim principima novinarstva, te da li su uzeti komentari i da li je data prilika za izjašnjavanje svih zainteresiranih strana koje se spominju u radu. 

 • Kvalitet (20 bodova)

Je li novinarski rad kvalitetan u kontekstu općih medijskih prinicipa. Je li tekst napisan u strukturi koja odgovara općim medijskim pravilima, odnosno da li TV/radio prilog i fotografija tehnički zadovoljava i na kojem nivou opšte medijske prinicipe. Izaziva li novinarski rad emociju i reakciju kod čitatelja, odnosno gledatelja.

 • Originalnost i ekskluzivnost (10 bodova)

Je li tema koju obrađuje novinarski rad originalna i ekskluzivna ili je obrađena na originalan način. Je li novinarski rad obrađuje temu koja je do tada bila nepoznata ili malo poznata široj javnosti ili već poznatu temu obrađuje iz novog ugla. Donosi li novinarski rad neke nove informacije o određenoj temi. 

 • Utjecaj/Usmjerenost ka rješenju (20 bodova)

Je li novinarski rad utjecao na određene promjene po pitanju teme koju je obradio. Je li rezultirao određenim mjerljivim reakcijama građana/ki, promjenom odnosa vlasti prema datom problemu, da li je doveo ili približio obrađeni problem njegovom rješenju ili na bilo koji način proizveo određene pozitivne promjene.

Evaluacija

U svakoj od tri kategorije bit će odabran po jedan novinarski rad koji će dobiti nagradu „Eko novinar/ka“. Evaluaciju radova vršit će stručna komisija.

Nagrada

 • Nagrada za najbolja audio/video prilog na temu zaštite okoliša – Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB (8GB RAM)
 • Nagrada za najbolji tekst – Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB (8GB RAM)
 • Nagrada za najbolju fotografiju – objektiv po izboru dobitnika/ca u vrijednosti do 650,00 KM

Najboljima će biti uručene i specijalne plakete kao priznanja za profesionalno izvještavanje i unapređenje medijskog izvještavanja na temu zaštite okoliša.

Proglašenje pobjednika/ca 

Službeno proglašenje pobjednika/ca i dodjela nagrada bit će održano na Godišnjoj konferenciji projekta „Misli o prirodi!“. O točnom mjestu i vremenu održavana Godišnje konferencije sudionici će biti naknadno obaviješteni. 

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije