Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara obavještava poslovne subjekte

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara, obavještava poslovne subjekte iz oblasti trgovine, čiji rad podliježe ograničenjima propisanim Člankom 5. Odluke o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnosti na području Grada Mostara, da je za njih Dan državnosti  25. studenoga, neradni dan.

U svrhu nadzora nad provođenjem Odluke, timovi Inspekcije Grada Mostara navedenog dana bit će na terenu, te u tom smislu provoditi inspekcijske nadzore u predmetu poštivanja neradnog dana državnog praznika. 

Pravovremeno pozivamo sve poslovne subjekte iz oblasti trgovine čiji rad podliježe predmetnom ograničenju, da svoje poslovanje prilagode toj činjenici, i da navedenog dana ne budu zatečeni u obavljanju poslovnih djelatnosti, kako ne bi bili prekršajno sankcionirani.

Iste upozoravamo na zaprijećene kazne zatjecanja u prekršaju, sukladno Zakonu o unutrašnjoj trgovini kazna  pravnim osobama kreće se u rasponu 2.000 KM – 10.000 KM, odgovornim osobama u pravnim osobama 500 KM – 1.500 KM, te fizičkim osobama-trgovcima 500 KM-1.200 KM.

Zapriječene kazne, shodno Odluci, kreću se u rasponu 1.000 KM – 3.000 KM za pravne osobe, 500 KM – 1000 KM za odgovorna osoba u pravnim osobama, te za fizičke osobe 200 KM – 500 KM.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije