Rezultati Javnog poziva za zakup za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga na Adventu

Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga je trajao do 17.11. do 14h na koji je pristiglo 129 (stotinudvadesetdevet) ponuda od kojih su 4 (četiri) nevažeće.

Kriterij za odabir ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine za određenu kućicu. Imenovano Povjerenstvo je na temelju pristiglih ponuda utvrdilo listu korisnika prema ranije određenim kriterijima – najviša ponuđena cijena, a u slučaju dvije iste ponude prednost ima kvalitetnija i atraktivnija ponuda.

Ponuditelj je mogao istaknuti ponude za najviše dvije kućice (zasebno), ali može ostvariti pravo zakupa samo jedne (1) kućice..

Konačna lista korisnika:

IVAN KRTALIĆ

IVO MARKOTIĆ

MARIN PERIĆ

TAO d.o.o.

EKO KOP MOSTAR (plus udruge)

ANDREJ BOŠNJAK – RUDOLF

IVAN VRLJIĆ – AMERIKANO

RUDOLF PEHAR

MILE KNEZOVIĆ

DARIO ĆUPINA – SLATKI SNOVI

MARTINA ĐORĐEVSKA – TEGLA

SELMA KELECIJA

ANDREJ ALILOVIĆ- WAFFLE HOUSE

RENATA SOLDO

SRĐAN ŠKORO

KARLO KNEZOVIĆ – TRIO GUŠT

ALMIR HERIĆ I DRAGA MISKIN

SLAVICA STOJIĆ

ANITA KNEŽEVIĆ- ZIMSKA ČAROLIJA

ANTONIO OBRADOVIĆ

STANKO PRIMORAC – OPG PRIMORAC

NIKOLA ZOVKO

TARIK STUPAC

JELENA ŠUTIĆ – POMOZI MOJOJ NEVJERI

IGUANA I SELMA KAHRIMANOVIĆ

GORAN KALEB

VINARIJA PODRUMI MATA

EDIN BALIĆ

ANDRO ĆORIĆ

MATIJA d.o.o.

Palačinke „POPAJ“

ZDRAVA ZABAVA d.o.o.

DANKO KREŠIĆ

Na temelju liste korisnika Grad Mostar će sa ponuditeljem sklopiti Ugovor o zakupu kućice. Ugovoren iznos zakupac je dužan uplatiti najkasnije 3 dana nakon potpisivanja Ugovora na račun Grada Mostara.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije