RAZMATRANE PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI SKUPŠTINE HNŽ-A NA NACRT PRORAČUNA ZA 2023.

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je razmatrala primjedbe i prijedloge zastupnika Skupštine HNŽ-a na Nacrt proračuna za 2023. godinu te se konačno usvajanje Prijedloga proračuna očekuje na nastavku sjednice, zakazanom za srijedu, 28. prosinca, kada će Vlada utvrditi i Prijedlog zakona o izvršenju Proračuna HNŽ-a za 2023. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na ugovore o kupoprodaji deset stanova u vlasništvu Ministarstva za pitanja branitelja.

Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarenju prava za stambeno zbrinjavanje branitelja kojim su uređeni načini, uvjeti i postupci za rješavanje dopunskih prava na stambeno zbrinjavanje branitelja i članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, koji imaju prebivalište u HNŽ-u te druga pitanja od značaja za ostvarenje prava utvrđenoga Zakonom.

Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava ”Transfer za jačanje turističkih kapaciteta” utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu, usvojena je iznosu od 1.500.00,00 KM. Radi se o razvojnomu programu temeljenom na iskazanim potrebama realnoga sektora te važećim županijskim strateškim dokumentima – Strategiji razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027. i Strategiji ruralnoga razvitka HNŽ-a za razdoblje 2021.-2027.

Također, Vlada je danas usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoliša s pozicije ”Tekući transferi drugim razinama vlasti” u iznosu od 200.000,00 KM, a sredstva će biti raspodijeljena općinama i gradovima u Županiji.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za Protokol o postupanju i pomoći žrtvama u slučaju nasilja u obitelji u HNŽ-u. Cilj toga protokola jest osigurati uvjete za sveukupan rad mjerodavnih tijela, a sve radi poboljšanja zaštite i pružanja pomoći žrtvama nasilja u obitelji, kao i promjeni vrijednosnoga sustava s ciljem nenasilnoga rješavanja sukoba i dosljednoj primjeni važećega zakonodavstva te uvažavanja ravnopravnosti spolova. Istaknuto je kako pojava nasilja u obitelji na području HNŽ-a, ali i cijele BiH, predstavlja veliki društveni problem i, kao takav, zahtijeva najveću moguću uključenost svih relevantnih institucija.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je prihvatila Izvješće o planu i realiziranju jesenske sjetve za 2022. godinu i Izvješće o berbi grožđa na području HNŽ u 2022. godini, te je zaključeno da je tekuća godina bila jedna od boljih godina uroda na području HNŽ-a. Također, usvojena je i Odluka o raspodjeli namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva, u iznosu od 47.260,00 KM.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije