Projekt SolarCET – Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objektima na području Grada Mostara

Predmet Javnog poziva je pružanje tehničke i financijske podrške pripremi i realizaciji ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na objekte individualnog stanovanja na području Grada Mostara. Aktivnost se provodi u okviru projekta “Ubrzanje tranzicije ka čistoj energiji korištenjem potencijala solarne energije u Bosni i Hercegovini” (SolarCET), podržanog od strane Vlade Republike Slovačke a koji provodi kancelarija UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Projekat SolarCET ima za cilj potaknuti građane, vlasnike privatnih i javnih objekata da koriste solarne panele i kolektore, kao mjeru podrške tranziciji ka čistoj energiji, borbi protiv zagađenja zraka i energetskog siromaštva, smanjenju emisije stakleničkih plinova i broja građana koji boluju od respiratornih bolesti u Bosni i Hercegovini.

Javnim pozivom omogućeno je subvencioniranje ugradnje solarnih sistema za vlastite potrebe na stambenim objektima u iznosu do 50% vrijednosti nabavke i ugradnje opreme. Pored subvencije, za kvalificirane podnosioce prijava, osigurano je financiranje od Grada Mostara i UNDP-a u cjelokupnom iznosu za:

  • izradu tehničke dokumentacije (projekat sa predmjerom i predračunom radova) za solarni sistem koji će biti predmet realizacije i financijske podrške,
  • kontrolu kvaliteta izrađene tehničke dokumentacije,
  • stručni nadzor tokom izvođenja radova.

Na Javni poziv mogu se prijaviti sve zainteresirane osobe koje su vlasnici/suvlasnici stambenih objekata individualnog stanovanja, u kojima borave, na području Grada Mostara. Podnosioci prijava mogu konkurirati za podršku – subvencioniranje ugradnje solarnog sistema za vlastite potrebe, u skladu sa uvjetima definiranim Javnim pozivom.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak, 25.11.2022. godine dok se dodatna pitanja u vezi Javnog poziva mogu dostaviti putem formulara za pitanja na registry.ba@undp.org sa naznakom “Javni poziv za subvencioniranje ugradnje solarnih sistema na području Grada Mostara” u periodu od 31.10. do 18.11.2022. godine.

Info radionica, na kojoj će se moći postavljati pitanja i dobiti pojašnjenja vezano za pravilnu prijavu na javni poziv, je planirana za 11.11. 2022. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice.“

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije