Primjer uspješne žene u politici kao zalog za ravnopravnost i vladavinu prava

U sklopu serijala ‘Ljudska prava i korupcija’, na temu: „Primjer uspješne žene u politici kao zalog za ravnopravnost i vladavinu prava“ razgovaramo s gošćom Ljiljom Zovko – bivšom zastupnicom u federalnom Parlamentu, bivšom izaslanicom u Domu naroda te predsjednicom Kluba Hrvata Doma naroda, a od ove godine i umirovljenicom. 

U BiH, kao i Federaciji, do sada su poduzete određene zakonske i druge mjere, posebno uvođenjem kvota u Izbornom zakonu BiH i Zakonu o financiranju političkih partija, te djelovanjem kroz druge zakone s ciljem provođenja politike ravnopravnosti spolova, između ostalog, i u oblasti političkog i javnog života. Međutim još uvijek nije došlo do opće promjene statusa i utjecaja žene u političkom životu. Žene su i dalje na marginama političke moći, lišene utjecaja na formuliranje i provođenje politika.

Veliku prepreku ravnopravnoj zastupljenosti žena u političkom životu predstavlja i nedovoljna podrška političkih partija ženama-članicama u kreiranju političkih programa i političkoj afirmaciji, iako u statutima političkih partija nema izričitih prepreka ženama da sudjeluju u radu organa stranke.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije