Primanje plaće na ruke kao vid korupcije u gospodarstvu

Primanje plaće na crno tj. na ruke prije svega je kršenje nekoliko Zakona koji su na snazi u BiH. Na poštuje se Zakon o radu, radnici nisu prijavljeni, nemaju zdravstvenu zaštitu, ne ide im radni staž, neće na vrijeme imati osigurane uvjete za mirovinu i samim time se pogoduje koruptivnim radnjama.

U Zakonu o radu isplata plaće radniku moguća je jedino novčano putem transakcijskog računa, što regulira porezna uprava i inspekcija“, naglasila je u emisiji serijala „Korupcija – veliko zlo“ Ivona Mišković, koordinatorica za projekte i medije Centara za građansku suradnju Livno!

Ivona Ističe da su najčešći oblici korupcije u gospodarstvu:

– namještanje natječaja za zapošljavanje i javnih nabavki

– podmićivanje

– zloupotreba položaja

– pronevjera

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije