Priliv izravnih stranih investicija u BiH u 2020. godini je iznosio 678,2 milijuna KM

Priliv izravnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu u 2020. godini iznosio je 678,2 milijuna KM, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) koja je objavila rezultate statističkog istraživanja o izravnim stranim investicijama za 2020. godinu.

U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija tijekom 2020. godine je iz Hrvatske (149,4 milijuna KM), a onda iz Srbije (135,3 milijuna KM).

Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizirano u oblasti financijske uslužne djelatnosti (bankarski sektor) u iznosu od 157 milijuna KM, zatim u oblasti trgovine na veliko 93,9 milijuna, te u oblasti proizvodnje električne energije 88,6 milijuna KM.

Prilivi investicija se mogu okarakterizirati da su bili relativno dobri s obzirom na duboku globalnu recesiju koja je utjecala na sposobnost stranih ulagača, čak je zabilježeno izvjesno povećanje u odnosu na 2019. godinu kada su investicije bile niže za 81 milijun KM. Međutim, treba istaknuti da su glavninu investicija predstavljale reinvestirane zarade iz postojećih poduzeća sa stranim investicijama, a one su iznosile čak 586,3 milijuna KM, dok su  investicije u formi vlasničkih udjela bile mnogo niže.

Na kraju 2020 godine, stanje izravnih stranih investicija je iznosilo 15,08 milijardi KM. Ovaj iznos predstavlja rezultat investiranja u prethodnim godinama, kao i poslovanja poduzeća u stranom vlasništvu. Najveći iznos stanja izravnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,78 milijardi KM), Hrvatsku (2,42 milijarde KM) i Srbiju (blizu 2,19 milijardi KM). Posmatrano po djelatnostima, najviše stanje izravnih stranih investicija je u oblasti financijskih usluga (3,67 milijardi KM), zatim u oblastima telekomunikacija (1,74 milijardi KM) i trgovine na veliko (1,41 milijardi KM).

U skladu s politikom revizije i na osnovu dodatnih podataka prikupljenih u ovogodišnjem istraživanju, zajedno s objavljivanjem podataka za 2020. godinu izvršene su revizije podataka i za prethodne dvije godine.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije