Prigodnom poštanskom markom HP Mostar obilježava Svjetski dan filozofije

Hrvatska pošta (HP) Mostar tiskala je prigodnu poštansku marku u povodu Svjetskog dana filozofije s motivom inkunabula fra Jurja Dragišića.

Franjevac Juraj Dragišić bio je humanist, filozof, teolog, provincijal i (nad)biskup. Rođen u Srebrenici oko 1445., a umro 1520. kao nadbiskup u Barletti u Italiji. Potječe iz plemićke obitelji Ivaniša, kojima je kralj Stjepan 1446. darovao Ključ. Nakon pada Bosne pod Turke (1463.) bježi u Dalmaciju, a zatim u Italiju. Za svećenika je zaređen 1469. u Bologni. Godine 1470. nalazi se u Rimu u krugu humanista okupljenih oko kardinala Besariona. Kratko je vrijeme 1481./82. boravio u Parizu. Godine 1485. u Firenci je postao magistrom teologije. Štićenik je Lorenza de’ Medicija i istodobno odgojitelj i učitelj njegovim sinovima Pietru i Giovanniju (kasnije papa Leon X.) Uživao je toliki ugled da je postao član Platonove akademije.

Iz Italije se vraća u Dubrovnik, druži se s dubrovačkim humanistima vršeći službu profesora teologije i propovjednika u katedrali. Piše svoje najznačajnije djelo „O naravi nebeskih duhova koje zovemo anđelima“. Godine 1500. vraća se u Italiju te sudjeluje na franjevačkom generalnom kapitulu. Kao biskup Nazareta u Barletti sudjelovao je na V. lateranskom saboru gdje je predložio reformu julijanskog kalendara.

Dragišić je bio plodan pisac, ali kako je vještina tiskanja bila tek nedavno (1455.) izumljena, umnožavanje knjiga tim postupkom bilo je još vrlo skupo. Objavio je 13 djela na latinskom jeziku. U rukopisu je sačuvano i prepoznato petnaestak njegovih djela. (fra Andrija Nikić)

Autor likovnog rješenja je Manlio Napoli, a marke se u poštanskom prometu koriste od 17. studenoga 2022. godine. Izdanje se, kao i starija izdanja poštanskih maraka HP Mostar, može kupiti jednostavno i online preko web shopa www.epostshop.ba

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije