Početak anti-korupcijkog projekta u Mostaru

Korupcija je problem koji utječe na sve sfere života građana BiH ali i jedan od glavnih razloga odlaska građana iz BiH. Mito i korupcija utječu na rušenje sustava vrijednosti ali i moralnog integriteta kako pojedinca tako i šire društvene zajednice. Po ovogodišnjem Indeksu percepcije korupcije (Corruption Perception Index – CPI) Bosna i Hercegovina zauzela je treće najgore mjesto u Europi s ocjenom 35, na skali od 0 do 100, što je ukupno pozicionira na 110. mjesto od 180 zemalja, a lošiji rezultat imaju samo Ukrajina i Rusija.  Ocjena je ista kao i prošle godine i najgora je u posljednjem desetljeću, jer BiH, za razliku od zemalja okruženja, nije ostvarila nikakav napredak na polju borbe protiv korupcije, prije svega zbog političke opstrukcije ključnih reformi.

Udruženje  “Dignitet” počinje provedbu novog anti-korupcijskog projekta koji će doprinjeti aktiviranju mladih da problem korupcije adresiraju kao jedan od glavnih prioriteta u svojim lokalnim zajednicama.

Projekat “On my own- Neću štelu Vol II” ima za cilj doprinjeti jačanju sudjelovanja građana u borbi protiv korupcije. Poseban akcent se stavlja na umjetnički aktivizam i ekološku osviještenost građana, kao i doprinos mladih u borbi protiv korupcije.

Putem  umjetnosti i izravnim radom na terenu doprinositi će se podizanju svijesti građana o  postojanju problema korupcije u društvu, ohrabrivanju i pružanju podrške građanima da osobno preuzmu i uključe se u akcije koje će rezultirati borbom protiv potencijalne ili dokazane korupcije, zloupotrebe položaja od strane nadležnih vlasti i pojedinaca u institucijama, neodgovornog ponašanja vršitelja javnih funkcija, predstavnika vlasti, nepoštivanja zakonskih procedura ili drugih javnih politika, nezakonitog i neodgovornog trošenja javnih resursa, zagovaranja za donošenje nedostajućih politika koje će smanjiti prostor za korupciju i sl.  Neke od aktivnosti uključuju rad s mladima u Mostaru, Stocu, Čapljini Jablanici i Olovu, ekološke akcije čišćenja, igranje predstave Ti, ja i Štela, video animacije dostupne na linku https://www.youtube.com/watch?v=ObPFQt7HfzE&ab_channel=Udru%C5%BEenjeDignitet itd.

U okviru projekta “On my own- Neću štelu Vol II” pokrenuta je Info linija 062 909 222  putem koje se građani mogu informirati o projektu kao i prijaviti korupciju. Putem info linije građanima će biti omogućena besplatna savjetodavna i pravna pomoć i podrška.

Projektne aktivnosti se mogu pronaći na web stranici www.necustelu.ba. i www.dignitet.ba   

Projekt je podržan od Fonda otvorenog društva BiH.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije