Otvorene prijave za događaj “Eko aktivizam i mladi u BiH”

Aktivan/na si u svojoj zajednici i/ili dolaziš iz udruženja koje radi s mladima u nekoj od zajednica u BiH?

Zanimaš se za teme ekologije i zaštite okoliša?

Želiš saznati više o temi EU integracija i ulozi mladih u ovom procesu?

Organizacija RE.TE. i Vijeće mladih FBiH te pozivaju na događaj “Eko aktivizam i mladi u BiH” koji će se održati u ponedjeljak, 8. kolovoza u Mostaru.

O događaju

Događaj je namijenjen mladima (15 – 30 godina) koji su zainteresirani za teme ekologije i zaštite okoliša, kao i omladinskim udruženjima i organizacijama koje se bave, ili žele baviti ekologijom i zaštitom okoliša. Želja nam je upoznati mlade s trenutačnim radom organizacija koje djeluju u oblasti eko aktivizma u BiH i promovirati rad i djelovanje pojedinaca, ali i predstaviti proces EU integracija BiH, njegov dosadašnji napredak i ulogu mladih u tom procesu.

Početak događaja je planiran u 11:00 sati, a kraj u 16:00 sati, a održat će se na adresi Mostarskog bataljona bb (Hotel Bristol). Refundacija putnih troškova i troškovi ručka su obezbijeđeni za sve sudionike događaja, a smještaj će se refundirati po potrebi u odnosu na udaljenost.

Za sva pitanja i nedoumice nam se možete obratiti na mail [email protected]

Događaj se realizira u sklopu projekta “Ready for Europe” kojeg implementira RE.TE. – Udruženje tehničara za solidarnost i međunarodnu sauradnju u partnerstvu s Vijećem mladih Federacije BiH, a financira Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije