Organizacija SOS Dječja sela u BiH predstavila rezultate rada tijekom 28 godina djelovanja u BiH

Organizacija SOS Dječja sela u BiH tijekom događaja „Predstavljanje 28 godina doprinosa SOS Dječjih sela u BiH – partnerstva za budućnost“ predstavila je rezultate rada i ključnih strateških pravaca, kao i Preporuka za unapređenje socio-ekonomske integracije mladih. Događaj su svojim prisustvom i obraćanjem podržali prijatelji i partneri organizacije – predstavnici državnih institucija, centara za socijalni rad, međunarodnih organizacija, ambasada, akademske zajednice i korporativnog sektora.

„Gotovo tri decenije SOS Dječja sela u BiH rade na poboljšanju socijalne slike društva, pomažu najranjivijim kategorijama te svoju ekspertizu uvijek stavljaju na raspolaganje lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Zahvaljujući podršci naših posvećenih partnera osigurali smo sretno odrastanje i uspješno osamostaljivanje generacija djece, zajedno smo sačuvali biološke porodice od razdvajanja, kontinuirano smo radili na unapređenju znanja i vještina mladih ljudi pripremajući ih za tržište rada, a kroz brojne aktivnosti podržavali smo zdravi rast i razvoj djece istovremeno jačajući kapacitete roditelja. Ovaj događaj bio je prilika da izrazimo zahvalnost našim najznačajnijim partnerima te da javnosti prikažemo sveobuhvatne dosadašnje rezultate i strateške pravce“, izjavio je nacionalni direktor SOS Dječjih sela u BiH Malik Garibija.

„Austrijska ambasada i Austrijska razvojna agencija do sada su u kontinuitetu podržavali aktivnosti organizacije SOS Dječjih sela u BiH. Podrška međunarodnih organizacija, partnera i donatora je veoma važna, ali uz to je potrebna i suradnja s lokalnim organizacijama i državnim institucijama u BiH. Današnji događaj je šansa da se SOS Dječja sela u BiH povežu s predstavnicima državnih i lokalnih institucija u BiH kako bi izgradili snažno partnerstvo za budućnost. Ova djeca će biti nositelji promjena sutrašnjice. Hajde da budemo dio ovog putovanja“, istakao je Dominik Urak, zamjenik ambasadorice Austrijske ambasade u Sarajevu.

Tijekom svog obraćanja Ivana Prvulović, ministrica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo izjavila da je organizacija SOS Dječja u BiH pouzdan partner ministarstva više od dvije decenije te da djecu bez roditeljskog staranja iz KS, posredstvom kantonalnog centra za socijalni rad, s punim povjerenjem smještaju u SOS Dječja sela.
„Suradnja sa SOS Dječjim selima u BiH, za nas kao kompaniju predstavlja puno više od partnerstva. Zahvaljujući predanosti i istinskoj posvećenosti naših prijatelja iz SOS Dječjih sela već devet godina imamo priliku biti dio jedne iskrene i pozitivne priče. Ulaganje u mlade, njihov razvoj i bolju budućnost bez predrasuda bilo koje vrste nema alternative i jedan je od ključnih faktora razvoja našeg društva u cjelini. Ovom prilikom želim da pošaljem poruku da je investicija u nove generacije iznimno važna za našu budućnost, i mi kao kompanija nastojimo da u suradnji s ostalim partnerima sudjelujemo u zajedničkoj misiji gdje nijedno dijete ne treba odrastati samo. Udružujući se kroz različite sektore možemo doprinijeti omogućavanju jednakih prava, prilika i mogućnosti za svu djecu i mlade. Dodatno smo usmjereni na njihovo osnaživanje i pronalaženje njihovog mjesta kako na tržištu rada tako i u društvu u cjelini“, istakao je Edin Ibrahimović, direktor operacija trgovačkog lanca Bingo. Bingo ostaje posvećen suradnji sa SOS Dječjim selima i u narednom periodu duboko svjesni činjenice da je porodica nukleus našeg društva i da na mladima svijet ostaje.
Partnerstvom s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, organizacija je doprinijela i usvajanje Zakona o hraniteljstvu i uspostavljanju sistema hraniteljstva te radi na uvođenju novih servisa u cilju jačanja procesa deinstitucionalizacije, što je između ostalog rezultiralo suradnjom i na pripremi Prijedloga zakona o socijalnim uslugama FBiH.

„SOS Dječja sela u BiH, s aspekta Ministarstva, oni predstavljaju organizaciju koja je na najbolji način pomirila teoriju i praksu s obzirom na to da je ovo osnovno načelo djelovanja u najboljem interesu djeteta. Ministarstvo apsolutno podržava aktivnosti i djelovanja SOS Dječjih sela u BiH i moram priznati da smo u zadnjih pet-šest godina ostvarili izuzetnu suradnju, posebice u segmentu pripremanja normativnih okvira za uređivanje sistema socijalnih usluga u FBiH gdje su nam SOS Dječja sela u BiH bili jedan od ključnih partnera i sugovornika u tim aktivnostima,“ rekao je pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Miroslav Jurešić.
Organizacija SOS Dječja sela u BiH danas pruža brigu o 196 djece i mladih, a kroz Program jačanja porodica podržava 341 socijalno ugroženu porodicu. Više informacija o načinima kako podržati rad organizacije možete saznati na web stranici www.sos-ds.ba.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije