Održana četvrta sjednica Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i financija na temu novog sustava raspodjele pripadnosti javnih prihoda u FBiH

Na poziv načelnika Općine Tešanj Suada Huskića, u Tešnju je održana 4. sjednica Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i financije Saveza općina i gradova FBiH. Sjednici je također sudjelovao i predsjednik Predsjedništva SOGFBiH Hamdo Ejubović, direktorica Saveza općina i gradova Vesna Travljanin, kao i nadležni iz Službe za financije Općine Tešanj.

Sjednica Komisije je imala tematski karakter, imajući u vidu da je Vlada FBiH pokrenula aktivnosti na formiranju Radne grupe za izradu izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH. U Radnu grupu je ispred Saveza općina i gradova FBiH imenovan Huskić, te je Komisija u proširenom sastavu imala priliku da diskutira trenutačno stanje općinskih financija, odnosno usuglasi stavove članica Saveza po pitanju metodologije i principa raspodjele prihoda od indirektnih poreza. Zaključeno je da, pored već identificiranih problema prijenosa nadležnosti bez adekvatnih izvora financiranja, kao i vraćanja vanjskog duga, postojeći sustav raspodjele kao i indikatori na kojima je osnovan su u upotrebi već 15 godina.

 Komisija smatra da je potrebno iznaći nove principe i indikatore koji će realnije obuhvatiti rashodovne potrebe općina i gradova, ali i uzeti u obzir potrebu za ravnomjernim razvojem općina, kao i principom solidarnosti. SOGFBiH je već ranije pripremio Analizu pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, koja identificira ključne izazove u lokalnim financijama, prije svega izravnog vraćanja vanjskog duga od strane općina i gradova, ali u prijenos nadležnosti bez alociranja adekvatnih izvora prihoda. Općine i gradovi u FBIH generira svega 2,9% ukupnog vanjskog duga FBiH, ali kroz postojeći sustav raspodjele u kojem se otplata vanjskog duga vrši ukupno za cijelu FBiH, izravno vraćaju vanjski dug i drugih razina vlasti. Analiza je pokazala i da bi trenutačni udio lokalne razine od 8,42% u vertikalnog raspodjeli prihoda od izravnih poreza trebalo povećati na 9,81%, kako bi općine i gradovi imali dostatnu razinu prihoda, odnosno bili kompenzirani za izravno vraćanja vanjskog duga FBiH. 

Komisija je također razmatrala i implikacije Zakona o računovodstvu i reviziji , odnosno obavezne vanjske revizije, na funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. Na sastanku je donesena odluku da se sljedeći sastanak Mreže za javne financije SOGFBiH održi do kraja veljače 2022. godine. 

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije