Nikola Kandić: Fakat je vakat za mlade!

“Fakat je vakat za mlade” inicijativa je koju je Vijeće mladih FBiH pokrenulo u suradnji s drugim krovnim tijelima s ciljem kreiranja boljih uvjeta za život mladih u BiH, jačanja njihovih prava, intenziviranja suradnje struktura vijeća mladih te osnaživanja omladinskog sektora.

Inicijativom je predviđena realizacija niza aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju cilja, a među njima su info sesije o jačanju svijesti mladih o njihovim pravima i važnosti aktivnog djelovanja, javni pozivi za intenzivnije uključivanje lokalnih zajednica u rješavanje problematika ove populacije te organizacija događaja koji će okupiti sve relevantne subjekte te ponuditi konkretne prijedloge i rješenja.

Više detalja o inicijativi i središnjem događaju dao nam je, u ime Vijeća mladih FBiH, gospodin Nikola Kandić.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije