Nedim Dervišbegović: Otvoren je javni poziv za dostavljanje vizualnih radova na temu „EU pomoć BiH“

Direkcija za europske integracije, u okviru aktivnosti obilježavanja Europskog tjedna mladih 2021. godine, objavila je Javni poziv za dostavljanje vizualnih radova na temu „EU pomoć BiH.“

Sve potrebne detalje doznali smo u ‘Vijestima plus’ od našeg gosta – Nedima Dervišbegovića, eksperta za komunikacije na projektu tehničke pomoći EU „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći BiH“.

Javni poziv za dostavljanje vizualnih radova o EU pomoći BiH je objavila Direkcija za europske integracije, (DEI), koja djeluje i kao Ured Državnog koordinatora za pretpristupne IPA fondove, ili skraćeno (DIPAK), a uz podršku projekta tehničke pomoći „Podrška DIPAK-u pri programiranju pretpristupne pomoći, BiH”. Ovaj projekt implementira konzorcij na čelu s njemačkom razvojnom agencijom GiZ a financira ga Europska unija. 

Javni poziv je objavljen 24. svibnja, na početku ovogodišnjeg Europskog tjedna mladih, i zatvara se 13. lipnja u ponoć.

Njegov cilj je podizanje svijesti među učenicima/učenicama i studentima/studenticama o koristima pomoći EU za BiH, s fokusom na financijsku pomoć kroz Instrument za pretpristupnu pomoć. Ova sredstva se koriste za izgradnju kapaciteta javnih institucija BiH i za pripremu za članstvo u EU. BiH je od 2007. kroz IPA primila podršku u iznosu od 1,2 milijarde eura, između ostalog za programe kao što su onaj za studentsku razmjenu Erasmus+, za podršku poduzetnicima COSME ili naučnicima Horizon Europe.

EU će zemlje Zapadnog Balkana i Tursku u periodu 2021-27 podržati kroz IPA III sa 14,2 milijarde eura u sljedećih pet prozora ili oblasti: Dobro upravljanje, održiva povezanost i Zelena agenda i Konkurentnost i inkluzivan razvoj. 

Cilj ovoh javnog poziva je i u skladu sa strateškim dokumentima Direkcije koji se odnose na komunikaciju o procesu pristupanja BiH u EU, prema kojima su mladi jedna od ciljnih skupina u ovom procesu. Prema zadnjem istraživanju javnog mišljenja DEI-ja (iz listopada prošle godine), očekivanje građana je da će mladi imati najviše koristi od pristupanja BiH u EU.

Pravo na sudjelovanje u ovom natjecanju imaju učenici/učenice srednjih škola i studenti/studentice visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine a vizualni radovi trebaju na kreativan način prikazati korist BiH od financijske pomoći EU, koristeći se multimedijalnim tehnikama i formatima. U radovima je bitno naglasiti vezu s općim procesom evropskih integracija BiH koji EU podržava kroz programe pomoći.

Vizualni radovi mogu biti u obliku crteža, slike, umjetničke fotografije, interaktivne grafike, kratkog ili animiranog videa i grafičkog dizajna.

Radovi se dostavljaju e-mailom na adresu: EUpomocBiH@dei.gov.ba, sa naznakom „Za nagradu za najbolji vizualni rad,“ a prijave trebaju sadržavati podatke o autoru (ime, prezime i škola/univerzitet i fakultet koji autor pohađa i skeniranu izjavu autora rada da rad prethodno nije nigdje dostavljen). Radovi mogu biti dostavljeni kao prilog e-maila ili koristeći OneDrive ili Google Drive. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za više informacija o uvjetima, načinu slanja radova kao i o EU pomoći BiH i odnosima EU i BiH učenici/učenice i studenti/studentice mogu posjetiti stranicu Direkcije za evropske integracije na dei.gov.ba. O odnosima EU i BiH kao i pomoći mogu posjetiti i stranicu Delegacije EU u BiH, europa.ba, te stranicu EU Info Centra u BiH euinfo.ba.

Tri najbolja rada će će biti nagrađena, za prvo mjesto laptop računalom, za drugo pametnim satom i za treće mjesto bežičnim slušalicama.

DEI je stalno, samostalno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, nadležno za koordiniranje procesa i aktivnosti institucija koje proizlaze iz integracije BiH u Europsku uniju. Nadležnosti Direkcije odnose se na ispunjavanje obaveza integracije, usklađivanje zakonodavstva s acquis-em, ili pravnom stečevinom EU, financijsku pomoć EU za BiH, prevođenje propisa i drugih dokumenata te komuniciranje i obuke u ovoj oblasti za različite ciljne grupe radi institucionalne, stručne i tehničke podrške napretku BiH u integraciji u EU. 

DEI nastoji u skladu s raspoloživim mogućnostima komunicirati s mladima o procesu, a kako bi na taj način se informirali i upoznali s potencijalnim koristima i izazovima koje integracija u EU nosi sa sobom.

S tim ciljem  DEI organizira različite aktivnosti koje potiču mlade na uključivanje, korištenje talenata i vještina te učenje. Neke od aktivnosti su takmičenja u znanju radnih jezika EU, zatim predavanja za studente i srednjoškolce vezano za teme iz procesa pristupanja u EU (npr. jedno takvo održano je prošlog tjedna u Mostaru za studente novinarstva i odnosa s javnošću o tome temi procesa pristupanja kao temi za novinarsko izvještavanje, a u Širokom Brijegu za srednjoškolce o temi zaštite ličnih podataka), a povodom Europskog dana kulturne baštine u rujnu DEI planira i likovnu koloniju za studente akademija likovnih umjetnosti u BiH.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije