Narativno financijsko izvješće

Narativni godišnji izvještaj za 2019. godinu

Narativni godišnji izvještaj za 2018. godinu