Najava događaja: “Žene u društvenom aktivizmu s akcentom na žene u vjerskim organizacijama i poveznica s NVO”

Inicijativa građanki/na Mostar  organizira okrugli stol na temu "Žene u društvenom aktivizmu s akcentom na žene u vjerskim organizacijama i poveznica sa NVO". 

Okrugli stol će se održati 21.11.2022. u 18 sati u Hotelu Mostar u Mostaru.

S ciljem promocije ženskog aktivizma i položaja žena u udruženjima i organizacijama, Inicijativa organizira okrugli stol kako bi se istakao značaj aktivnog učešća žena u nevladinim organizacijama, udruženjima građana, vjerskim zajednicama.

Sudionice okruglog stola su dugogodišnje aktivistice: Aldijana Trbonja Tule, Marija Zelenika, Elvedina Kazazić, Tijana Bašić. Moderatorica okruglog stola: Alma Pelo Zagorčić.

Okrugli stol o ženskom aktivizmu je podržao State Department.

Izjave:
Ifeta Ćesir Škoro – direktorica Inicijative građanki/na Mostara
„Žene su svjesne svoje uloge u društvu i znaju da je bogatstvo različitosti naša prednost. Svjesni naše prednosti, mi, žene, učimo jedna od druge i to je ključ našeg uspjeha. U danima aktivizma želimo da upoznamo javnost o ženama iz Mostara. Želimo da se glas žena čuje jer žene iz različitih organizacija, bilo vjerskih, NVO, političkih, humanitarnih i sličnih imaju što da kažu o svom radu i angažmanu za bolje društvo našeg grada.”

Marija Zelenika:
„Polazeći od točke da govorim kao vjernica rimokatoličke vjere a ne kao analitičarka, govoriti o ulogama žena u vjerskim zajednicama je obiman spektar. Postoji određeni broj žena koje su svoj život posvetile Crkvi kroz svoja zvanja te i onaj broj koji laički, uz puno ljubavi potpomaže radu Crkve u svojoj sredini a i šire. Uloga žene u Crkvi jeste prije svega i isključivo vođena vjerom i talentima za određenu oblast djelovanja! O tome je veoma važno govoriti jer je njihov rad često neprimijećen “od ovoga svijeta” a one su u stvari, oni fini kotačići koji pokreću mehanizam Crkve da djeluje i radi dobro. O ulozi žena u ženskim udruženjima i organizacijama važno je kazati da se one udružuju da bi kroz taj rad postale, na neki način, korektiv društva u kojem žive.“

Elvedina Kazazić:
„Jako je bitno da govorimo o ulozi žene u vjerskoj zajednici, jer islamski ženski aktivizam također pruža ženama nove puteve do legitimnih položaja vlasti – kao edukatorice, znanstvenice, političarke ili osobe na visokim funkcijama u Islamskoj zajednici i slično. S druge strane, te nove ženske osobe s autoritetom mogu postati novi uzori i izvori nadahnuća za druge žene, koje bi inače bile neangažirane u javnim poslovima. Dozvolimo sebi da budemo najbolji primjer činjenja dobra za našu zajednicu. Otklonimo one malodušnosti koje nas svakodnevno prate, otvorimo um u smislu da samo zajedničko djelovanje i rad mogu donijeti dobrobit zajednici, pa i nama samima. Pojedinac može učiniti mnogo, ali pojedinac koji svoje kapacitete udruži s drugim pojedincima u okviru zajednice i za njenu dobrobit može učiniti mnogo više.“

Tijana Bašić:

  • „S obzirom na to da biti žena nikada nije bio lak zadatak i da i dalje postoje određeni stereotipi i predrasude po pitanju uloge i “mjesta” žena u vjerskim zajednicama – veoma je važno pričati o tome. Naravno da naglas treba da se kaže i istakne da su muškarci i žene pred Bogom i u crkvi jednaki i jednako bitni.”

Alma Pelo Zagorčić:
-„ Danas imam jedan broj žena koje su društveno aktivne, ali taj aktivizma nije dovoljno vidljiv. Društveni aktivizam žena u BIH je različiti i kreće se od konzervativnih do naprednih ideja. Međutim, ono što bih ja istakla kao nedostatak u našem društvenom aktivizmu jeste društveni aktivizam žena radnica.”

Aldijana Trbonja Tule

  • „Uloga ženskih nevladinih organizacija i aktivistkinja u Bosni i Hercegovini od početka devedesetih do danas je snažan poticaj razvoju ženskog aktivizma, ali i cjelokupnom društvu. Posebno ističem naš doprinos u podršci ženama i djeci žrtvama rata, ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici, ženama i djeci žrtvama trgovine ljudima. Pored tih teških i važnih tema dajemo veliki doprinos promociji i učešću žena u javnom i političkom životu, demokratizaciji društva a možda je najvažniji svakodnevni istrajni rad u mirovnom aktivizmu. Biti dio bosanskohercegovačkog ženskog pokreta je važan dio mog identiteta i s radošću ga ističem.“

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije