Najava 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Mostara

Na temelju članka 29. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj4/04, i „Službeni glasnik Grada Mostara“ broj 8/09),  članka  84. stavak 1., i članka 89. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj 12/04)

S A Z I V A M

Dvadesetsedmu redovitu sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara, dana 29.11.2022.godine (utorak), sa početkom u 10,00 sati u sali  Gradske vijećnice Grada Mostara (konferencijska sala broj 101).

        
Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI    RED

1.    Vijećnička pitanja (članak 187. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Mostara)

2.    Usvajanje Zapisnika sa  26.  redovite sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara
(Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara)

3.    Izmjene i dopune Proračuna Grada Mostara za 2022.godinu (REBALANS  II)
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

4.    ODLUKA o prenamjeni financijskih sredstava u Proračunu Grada Mostara za 2022.godinu  
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

5.    Odluka o donošenju i provođenju Izmjena i dopuna prostornog plana opštine Mostar
Materijal po ovoj točci Vam je dostavljen na predhodnoj sjednici, a sada Vam se dostavlja dorada materijala po prijedlogu sa sjednice
 (Izvjestitelj: Gradonačelnik)

6.    NACRT ODLUKE  o  donošenju  Regulacijskog plana CENTAR II
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

7.    ODLUKA o pristupanju izradi IZMJENA  i DOPUNE Regulacijskog plana ZALIK
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

8.    PLAN ZAŠTITE OD POŽARA GRADA MOSTARA
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

9.    Davanje SUGLASNOSTI za koncesiju gospodarskom društvu „P&M COMPANY“ d.o.o. Mostar na dijelu krovne konstrukcije (postojećeg objekta) za obavljanje ekektroprivredne djelatnosti proizvodnju, prijenosa i distribucije električne energije za solarnu elektranu snage 140 kW
(Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu koncesija Grada Mostara)

10.    Davanje SUGLASNOSTI za koncesiju privrednom društvu H&L „001“ d.o.o. Mostar na zemljište i izgradnju elektroenergetskog objekta  6 (šest) fotonaponskih elektrane po 4 MW i 6 (šest) fotonaponskih elektrana po 4,999 MW
(Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu koncesija Grada Mostara)

11.    Davanje SUGLASNOSTI za koncesiju gospodarskom društvu ENERGO SUNCE d.o.o. Posušje
(Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu koncesija Grada Mostara)

12.    Davanje SUGLASNOSTI za koncesiju gospodarskom društvu SOLARNI VJETAR d.o.o. Mostar
(Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu koncesija Grada Mostara)
   
13.    Davanje SUGLASNOSTI za koncesiju gospodarskom društvu SOLAR LENA d.o.o. Grude
(Izvjestitelj: Povjerenstvo za dodjelu koncesija Grada Mostara)

14.    Informacija o nelegalnoj gradnji u Središnjoj zoni Grada Mostara
(Izvjestitelj: Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara)

15.    ODLUKA o usklađivanju titulara na nekretninama u posjedu Grada Mostara  
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

16.    ODLUKA o o adresnom  sustavu Grada Mostara i označavanju naseljenih  mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrade brojevima
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

17.    Odluka o o uvođenju naknade za uporabu lokalnih prometnica za posebne kategorije vozila na području Grada Mostara – vinjete
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

18.    ODLUKA o darivanju stana Lani Pudar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

19.    ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta  osnovne škole BARTOLA KAŠIĆA Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

20.    ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta  III osnovne škole Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

21.    ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta  osnovne škole PETAR BAKULE Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

22.    ODLUKA o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta  osnovne škole ILIJE JAKOVLJEVIĆA Mostar  
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

23.    ODLUKA o davanju na privremeno korištenje prostorija bivše O.Š. Gnojnice  J.U. „Dječiji vrtići – CICIBAN“ Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

24.    ODLUKA o davanju na korištenje zemljišta Futsal Clubu „MOSTAR SG“ Mostar
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

25.    ODLUKA o prijenosu prava nadziđivanja po zahtjevu Ante i Milke Bevanda
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

26.    ODLUKA o prijenosu prava nadziđivanja po zahtjevu Željka Božića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

27.    ODLUKA o davanju suglasnosti za promet nedovršenim objektom po zahtjevu Drage Anić
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

28.    ODLUKA o zamjeni nekretnina između Grada Mostara i Veselka Zlomislića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)
    
29.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Dragice Kolak
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

30.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Jadranka Kozarića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

31.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Dragana Bilića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

32.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Ivana Šagolj
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

33.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Ivana Šekerija
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

34.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Pave Raguž
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

35.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Mare Pejić
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

36.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Spase Raguž
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

37.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Dragana Šimića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

38.    RJEŠENJE o brisanju zabrane prava raspolaganja nekretninom po zahtjevu Tihomira Rajić
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

39.    IZMJENA RJEŠENJA po zahtjevu Najle Karailo
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

40.    IZMJENA RJEŠENJA po zajtjevu Mirsade Maksumić  
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

41.    ZAKLJUČAK o ispravci greške u Rješenju po zahtjevu Emira Tanovića
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

42.    ZAKLJUČAK o ispravci greške po zahtjevu Šaćira Mehića   
(Izvjestitelj: Gradonačelnik)

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije