Na sjednici Vijeća ministara BiH podržana odluka o financiranju izgradnje KSC Mostar

Na danas održanoj 52. sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o kreditu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe za financiranje projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru.

Radi se o kreditu Razvojne banke Vijeća Europe vrijednom 12 milijuna eura, a izgradnjom kulturno-sportskog centra stanovnici ovog grada, ali i Hercegovine, trebali bi dobiti dvoranu u kojoj mogu zadovoljiti svoje potrebe u oblasti kulture i sporta. Projekt će biti financiran iz različitih izvora financiranja.

Opravdanost ovog projekta je višestruka, kako društvena i gospodarska, tako i zdravstvena kulturološka, obrazovna, promotivna kako za investitora tako i društvo i regiju u cjelini.

Ministarstvo financija i trezora će nakon završenih pregovora dostaviti Vijeću ministara BiH nacrt kreditnog sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje, navodi se u priopćenju.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije