Na sedam lokacija u Mostaru postavljeni kontejneri za električni i elektronski otpad

Grad Mostar aktivno se uključio u kampanju podizanja svijesti o zaštiti okoliša koja se organizira u okviru projekta financiranog od strane Vijeća Europe, a implementira kroz preporuke iz Akcijskog plana koje su donese na Skupštini građana.

Jedna od aktivnosti na provedbi projekta je postavljanje kontejnera za električni i elektronski otpad na za to predviđenim javnim površinama u gradu.

Kontejneri su postavljeni na sedam lokacija: Tekija, Ulica Rude Hrozničeka Rodoč, Mehe Arapa, Splitska ulica, Fra Didaka Buntića, Dubrovačka ulica i Kneza Višeslava.

U okviru Adventa bit će instalirana dva reciklomata. Riječ je o uređajima u koje se odlaže ambalažni otpad. Postoji mogućnost i sponzoriranog odlaganja, odnosno svatko će dobiti određeni bonus od sponzora ili donirati određeni iznos u dobrotvorne svrhe.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije