Korupcija u policiji

Mnoga istraživanja javnog mišljenja pokazala su da javnost smatra policiju jednim od najkorumpiranijih područja djelovanja bh. društva. Gost u emisiji serijala „Korupcija – veliko zlo“ bio je Davorin Jerkić, diplomirani kriminalist koji je pričao na temu Korupcija u policiji.

„Prema etičkom kodeksu policijskih snaga, policajci imaju obavezu prijaviti svoje kolege ako imaju saznanja da krše zakon ili pravilo službe. Ali, ovo se u praksi rijetko događa. Primjera radi, prema istraživanju koje je 2006. godine provelo Udruženje diplomiranih kriminalista, 65 posto policajaca kaže da ne bi prijavili svog kolegu. Situacije da se traži novac za posao za koji se već prima plaća je normalno stanje u našem društvu. To je posljedica ne znanja i straha, jer se danas stvorila takva slika u društvu i percepcija da ono što je normalno a to je biti pošten i raditi pošteno da nije normalno. Nažalost ostali su tragovi proteklih političkih režima, da se sve može vezama i utjecajem. Da lojalnost i poslušnost moćnicima vrijedi više od rada i novaca.“, ističe Jerkić i na kraju dodaje „Naša je dužnost i obaveza da prijavimo svaki oblik korupcije i kršenja zakona jer samo ćemo tako pridonijeti uspješnoj borbi protiv korupcije i smanjenju iste. Ne boj te se, isplati se biti pošten i pravedan!“

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije