Korupcija u policiji

Korupcija u policiji, također, narušava spremnost za suradnju građana s policijom što uzrokuje smanjenje učinkovitosti rada policije i gubitka povjerenja građana. Upravo na temu „Korupcija u policiji“ još jednom pričamo u serijalu „Korupcija – veliko zlo“.

Gost nam je glasnogovornik Uprave policije MUP-a HNŽ Ljudevit Marić. „Najveći problem je što građani većinom anonimno prijavljuju koruptivne radnje u policiji, i
onda ne postoji točan iskaz sa svim podatcima da bi se nekoga moglo sumnjičiti za kazneno djelo. U 2020. godini imamo tri prijave za koruptivne radnje policajaca“, ističe Marić.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije