Koordinacija sindikata korisnika proračuna u HNŽ najavila tiskovnu konferenciju

Koordinacija sindikata korisnika proračuna u HNŽ/K održat će tiskovnu konferenciju u srijedu 30.11. 2022. godine s početkom u 10 sati u prostoriji Unije Neovisnih Sindikata ulica, Kralja Tomislava 2.

Tema konferencije: nezadovoljstvo članstva isplatom jednokratne pomoći u iznosu od 300 maraka i neispunjavanje dogovorenog sa zadnjih pregovora.

Koordinaciju sindikata korisnika proračuna u HNŽ/K čine: Miron Torlo – Sind. Organa uprave HNK, Nail Balić – Sind. policije HNK/Ž, Josip Milić – Sind. srednih škola HNŽ-a, Edina Čomić – SSVONK HNK-a, Edin Sarajlić – SSOOiO HNK-a, Goran Miličević – Sind. Učitelja u HNŽ te Dalibor Alilović – Sind. državnih službenika i namještenika HNŽ-a.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije