Izvršna vlast kao dio koruptivnog sustava

O temi „Izvršna vlast kao dio koruptivnog sustava“ razgovarali smo s Hasanom Kamenjakovićem, koordinatorom za odnose s javnošću Centra civilnih inicijativa.

Gosp. Kamenjaković ističe: „Nepotizam i stranačko zapošljavanje su postali svakodnevnica BiH društva, a javna poduzeća alati za ostvarivanje ciljeva stranaka na vlasti.“

Centri civilnih inicijativa su istraživanjima došli do podataka da su direktori 16 poduzeća u Sarajevskoj županiji u posljednjih 10 godina u 50% slučajeva stranački ljudi, i svi su imenovani kada je njihova stranka.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije