izboribih.com – Platforma za predstavljanje stranki i kandidata puštena u rad

Web-portal izboribih.com je nova originalna platforma za predstavljanje političkih stranki i njihovih kandidata na predstojećim općim izborima u BiH.
Portal je zamišljen kao mjesto gdje svaka partija I kandidat mogu da se predstave biračima.

Svaka partija može da dobije svoju sekciju s logom, promotivnim videom, podacima o predsjedniku partije, kontakt podacima i linkovima ka web sajtu i društvenim mrežama. U sklopu podataka o partijama su i podaci s njihovih društvenih mreža. U sklopu podataka o partiji je moguće predstaviti i kandidate partije za predstojeće izbore.

Portal IzboriBiH.com je posebno kreiran virtualni prostor koji političkim subjektima pruža odlične uvjete za digitalno predstavljanje kandidata i njihovu promociju.

Sve stranke i kandidati imaju priliku da na brz, jednak, adekvatan i kreativan način se predstave kandidate i približe biračima, ta da informacije o njima postanu dostupne svim građanima i medijima putem web portala.
Vizija kreatora portal izboribih.com je da se u eri modernih tehnologija omogući strankama i građanima da informacije o kampanji i kandidatima dobiju na najbrži način, tamo gdje provode najviše vremena – na internetu i svojim mobilnim telefonima.

Svi kandidati i partije mogu da ponude svoje informacije na jednom digitalnom mjestu.

Ako se kandidati i partije iskoriste ovu priliku, to će olakšati posao novinarima da lakše dođu do informacija o izbornim aktivnostima jer bi sve informacije bile na jednom portal a ne kao do sada razbacane na monoptuvu sajtova,

U sklopu portal, svaki kandidat može da dobije vlastitu internet stranicu – elektronski letak. Web stranice kandidata mogu biti obogaćene sadržajima poput fotografija, promotivnih video materijala, objava s društvenih mreža, odnosno svega onoga što stranka i kandidat smatraju da treba da se istakne i objavi.Nakon kreiranja web stranice kandidata, ista se mreže dijeli putem vibera, društvenih mreža kako bi se kandidati približili svojim biračima
Platforma IzboriBiH.com za opće izbore 2022 u BiH je puštena u rad i političke partije, koalicije i kandidati mogu da dostave podatke s kojima žele da se predstave biračima na adresu info@izboribih.com ili izboribihcom@gmail.com

Tim BitLaba d.o.o. Banja Luka koji je razvio portal, potrudit će se da dostavljen informacije budu što prije objavljene na portal.

Vrlo je važno da dostavljeni podaci, fotografije i promotivni materijali budu točni.

Stavljanje akcenta na promociju putem digitalnih medija i smanjivanjem tiskanih materijala u kampanjama ima i ekološki značaj.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije