Izaslanstvo Deutsche Bundesbank u posjeti Centralnoj  banci  Bosne i Hercegovine

Međunarodna tehnička suradnja glavni je instrument razmjene znanja koji doprinosi pripremama za članstvo u Europskoj uniji (EU), jačanju koordinacije u BiH, regiji i EU, zaključeno je tijekom bilateralnog sastanka zvaničnika Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) i visoke delegacije Deutsche Bundesbank (Njemačke savezne banke) koja je danas, 25.5.2023. godine boravila u posjeti CBBiH.

Članovi Uprave CBBiH, viceguverneri Ernadina Bajrović, Marko Vidaković i Željko Marić, upoznali su delegaciju Bundesbank u sastavu Burkhard Balz, član Izvršnog odbora Bundesbank, Martin Dinkelborg, direktor Centra za međunarodni dijalog i Peter Spicka, koordinator za IPA projekte, o aktualnostima u poslovanju CBBiH. Uz zahvalnost na suradnji i podršci koju Deutsche Bundesbank pruža CBBiH istaknut je značaj jačanja partnerstva i međuinstitucionalnog dijaloga.

U fokusu razgovara bila je implementacija Programa jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana u cilju integracije u Europski sistem centralnih banaka. U programu, osim CBBiH, sudjeluju i entitetske agencije za bankarstvo.

Status BiH kao zemlje kandidata za članstvo u EU postavlja pred CBBiH nove izazove i zahtijeva jasan angažman i CBBiH i svih institucija u BiH, koje zajedno rade na jačanju institucionalnih kapaciteta CBBiH i financijskog sistema u BiH.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije