Informacije o broju aktivnih predmeta iz oblasti radnog prava na 11 općinskih i četiri županijska suda

Centar za građansku suradnju je u prethodnom razdoblju proveo istraživanje u okviru projekta „Zajedno za radnička prava“.

Istraživanje je provedeno u suradnji s općinskim sudovima: Livno, Mostar, Konjic, Čapljina, Široki Brijeg, Ljubuški, Bihać, Cazin, Sanski Most, Bosanska Krupa i Velika Kladuša.

Na svih 11 općinskih sudova u 2022. godini evidenirano je smanjenje broja aktivnih predmeta iz oblasti radnog prava, u odnosu na prethodno razdoblje za 2016. i 2019. godinu.

Aktivnih premeta iz oblasti radnog prava na predmetnim sudovima u 2022. godini je ukupno 345.

Pojedinačne podatke za sve sudove možete pronaći na infografici i grafikonu.

Također, za potrebe navedenog istraživanja županijski sudovi Unsko sanske županije, Županije 10,  Zapadno hercegovačke županije i Hercegovačko-neretvanske županije, dostavili su tražene podatke u zakonskom roku.

Na četiri župnijska suda u 2016. godini je bilo 858 aktivnih predmeta iz oblasti radog prava, u 2019. godini taj se broj povećao, posebno radi Županijskog suda Mostar koji je imao 2.979 aktivnih premeta, zbog čega je ukupan broj aktivnih premeta iznosio 3.390.

U 2022. godini broj aktivnih premeta iz oblasti radnog prava je 801, a detaljnije informacije možete pronaći na infografici i grafikonu.

Aktivnost je implementirana uz podršku Međunarodnog Olof Palme centra.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije