Hoće li revizorski izvještaji ipak sačekati sljedeći saziv Skupštine ZDŽ?

Održana je još jedna sjednica Kolegija Skupštine ZDK koji opet nije stavio revizorske izvještaje na Dnevni red sjednice Skupštine. Prepoznavši značaj javne revizije, Vladina i Skupštinska tijela za borbu protiv korupcije su reagirala i tražila da se revizorski izvještaji upute u skupštinsku proceduru. Usprkos reakcijama, pojedini članovi Kolegija Skupštine nastavili su ignorirati revizorske izvještaje za Budžet, ZZO i Ministarstvo za privredu ZDK, objavljene 2021. godine.

Ovakav odnos Kolegija ZDK prema tako važnim izvještajima, koji sadrže preporuke za unapređenje rada institucija ovog kantona i efikasnije trošenje javnog novca, pravdaju time da se na sjednicama Skupštine ZDK razmatraju samo akti dostavljeni od strane Vlade Kantona. Međutim, za ovo pravilo je na posljednjoj sjednici Kolegija ipak napravljen izuzetak, koji se već 11 mjeseci ne može napraviti kada je u pitanju razmatranje revizorskih izvještaja. Naime, članovi Kolegija donijeli su odluku da se Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta ZDK za 2022. godinu, po skraćenom postupku, uvrsti na dnevni red Skupštine, iako je Vlada ZDK isti dokument razmatrala tek dan poslije.

Kako bi se zaštitili interesi građana te osiguralo da sve uočene nepravilnosti u trošenju javnog novca budu otklonjene, izuzetno je važno da najviša zakonodavna tijela u Kantonu nadziru realizaciju revizorskih preporuka. Odnos Kolegija prema revizorskim izvještajima je već 11 mjeseci ignorantski, čime se rad revizora obesmišljava i propušta prilika da se kroz javni nadzor osigura otklanjanje uočenih nepravilnosti u trošenju javnih sredstava, te unaprijedi rad institucija.
Projekt „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz financijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije