Gradu Mostaru osigurana sredstva za nabavu kombija za Osnovnu školu za djecu s posebnim potrebama

Vlada HNŽ-a na telefonskoj sjednici održanoj 29.12.2022. godine donijela je Odluku prema kojoj se odobrava dio novčanih sredstava utvrđenih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu s pozicije Ministarstva prosvjete, kulture i športa „Tekući transfer drugim razinama vlasti“ u ukupnom iznosu od 110 000,00 KM (stotinudesettisuća KM).

„Prijenos sredstava iz ove Odluke realizira se na način da se umanjuje pozicija Ministarstva prosvjete, kulture i športa: „Grant školama za nabavu udžbenika (po Odluci Vlade)“ za iznos od 110.000,00 KM, a povećava se pozicija Ministarstva prosvjete, kulture i športa: „Tekući transfer drugim razinama vlasti“ za iznos od 110.000,00 KM, a sredstva su namijenjena Gradu Mostaru za nabavu kombija za Osnovnu školu za djecu s posebnim potrebama Mostar.

Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo Ministarstva prosvjete, kulture i športa i Ministarstvo financija“, navodi se u odluci Vlade HNŽ-a.

Grad Mostar zahvaljuje Vladi HNŽ-a na dobroj suradnji i potpori projektima važnim za građane Mostara.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije