Evo koliko ćete platiti ukoliko trebate dokument iz matičnih knjiga

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (FMUP), donijela Odluku kojom je utvrdila cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (na bosanskom ili hrvatskom ili srpskom jeziku), koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

Cijena jednog primjerka matične knjige rođenih je 92,8441 KMmatične knjige državljana s Obrascem broj 2 j i Obrascem broj 2B je 92,8441 KM, a matična knjiga državljana s Obrascem broj 2A košta 92,8441 KM, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Matične knjige vjenčanih i umrlih su po 92,8441 KM, a izvodi iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih po 0,4138 KM.

Izvodi iz matičnih knjiga namijenjenih za inozemstvo su 0,4138 KM (rođeni, vjenčani ili umrli), koliko iznosi i uvjerenje o državljanstvu. Cijena vjenčanog lista je 1,72 KM.

U sve cijene je uračunat PDV.

Matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list, po ovim cijenama, plaćaju općine i gradovi. Za realizaciju te odluke zadužen je FMUP.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije