Danas obustava prometa na dijelu prometnice bnr

JP „Komunalno“ d.o.o. Mostar je dana 28.11.2022.godine podnio zahtjev za privremenu regulaciju/obustavu prometa na dijelu prometnice Bulevara Narodne Revolucije, desna strana od križanja za skretanje prema mostu Hasana Brkića do križanja skretanja za naselje Rodoč (Kolonija).

Odjel za gospodarstvo,komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara odobrio je izvođaču radova, JP Komunalno, privremena regulacija/obustava prometa na dijelu prometnice Bulevara Narodne Revolucije, desna strana od križanja za skretanje prema mostu „Hasan Brkić“ do križanja skretanja za naselje Rodoč (Kolonija).

Radovi će se izvoditi danas, u utorak, 29.11.2022.godine, u vremenu od 7:00 do 17:00 sati.

Izvođač radova je obavezan da omogući i propisno obilježi alternativno rješenje protoka prometa na dionici predmetne ulice na kojoj se ne izvode radovi.

Obustavu i izmjenu režima prometa raditi po potrebi izvođenja radova u skladu sa dinamičkim planom izvođenja radova.

Izvođač radova je obavezan da alternativnim rješenjem omogući pristup dionici ulice na kojoj se izvode radovi za vozila stanara, vozila hitne pomoći, vatrogasna vozila i vozila MUP-a.

Prometnu signalizaciju postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daju ovlaštene osobe (Službeni glasnik BiH, broj 16/07).

O izmjeni režima prometa izvođač radova je obavezan pravovremeno obavijestiti javnost putem javnih medija ili sredstava informiranja (član 166. Stav 2. Zobs-a BiH, Službeni glasnik BiH broj 6/06).

Regulaciju prometa u danim uslovima nadgledati će P.U. Mostar, u skladu sa člankom 166., 167. i 168. Zobs-a BiH, Službeni glasnik BiH broj 6/06.

Sve troškove eventualne štete nastale na putu i okolini snosit će izvođač radova.

Nakon završetka radova izvođač radova je dužan da svu prometnu signalizaciju, uređaje, predmete i objekte koji su postavljeni ukloni, da vrati eventualno privremeno uklonjenu prometnu signalizaciju, te put i objekte popravi i dovede u prvobitno stanje (članak 169. Zobs-a BiH, Službeni glasnik BiH broj 6/06).

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije