Centar za građansku suradnju raspisuje Javni poziv sindikatima za provedbu aktivnosti edukacije povjerenika i članova sindikata

Centar za građansku suradnju (CGS), Livno, implementira projekt „Zajedno za radnička prava„ i poziva zainteresirane članice Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, sindikalne organizacije s područja Županija 1, 7, 8 i 10 / Županije Unsko-Sanska, Hercegovačko-neretvanska, Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska, da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu edukacije sindikalnih povjerenika i članstva sindikalnih organizacija. Aktivnost podržava Međunarodni Olof Palme centar (Olof Palme International Center).

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 16. kolovoza do 31. kolovoza ove godine.

Poziv će biti objavljen putem lokalnih medija, na web stranicama Koalicije i CGS, izravno upućen sindikalnim organizacijama članicama Koalicije.

Aktivnosti odabranih projekata sindikata trebaju biti završene do 15. prosinca 2021. godine.

Aplikacijski obrazac s proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv, a dostupani su u CGS-u i na web stranici Koalicije.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva trebaju biti dostavljena na e-mail: Ivona Mišković cgs-li@tel.net.ba, tel/faks: 034 202 770.

NVO trebaju dostaviti popunjenu aplikacijsku formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu o vlastitom sudjelovanju u realizaciji projekta, potpisan Memorandum o suradnji) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedeni e-mail sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova sindikatima” na adresu:

Centar za građansku suradnju

G.Jurkića 8a (Livnoputovi)

80101 Livno

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije