Naslovnica Ljudska prava i korupcija

Ljudska prava i korupcija

Serijal emisija "Ljudska prava i korupcija" sastoji od 18 šesto-minutnih radio emisija u sklopu projekta "Korupcija - vječna borba". Cilj projekta je podignuti svijest građana o štetnosti korupcije, ukazati kako korupcija narušava cijeli sustav vladavine prava, te izazvati reagiranja tijela vlasti ili pojedinih dužnosnika, bivših ili sadašnjih, vezanih za pojedine konkretne slučajeve korupcije.

Projekat je financiran od strane USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM.

Donatori

Primjer uspješne žene u politici kao zalog za ravnopravnost i vladavinu prava

U sklopu serijala 'Ljudska prava i korupcija', na temu: „Primjer uspješne žene u politici kao zalog za...

Uspješnih žena u biznisu je manje nego u politici, kao da je biznis predodređen za muškarce, mogu li žene promijeniti takvu percepciju društva

Kristina Josipović, Sarajka nastanjena u Kiseljaku je žena nevjerovatne energije, po obrazovanju pravnica koja je odvažno zaplovila...

Uključivanje više žena u politiku i procese odlučivanja, zašto su rijetke uspješne žene koje su uspjele u životu

U sklopu serijala 'Ljudska prava i korupcija', razgovaramo na temu "Uključivanje više žena u politiku i procese...

Kako unaprijediti politiku ravnopravnosti spolova u BiH i zaustaviti odlazak mladih iz BiH kao odraz koruptivnog društva i protekcijskih odnosa

U sklopu serijala ‘Ljudska prava i korupcija’ na temu „Kako unaprijediti politiku ravnopravnosti spolova u BiH i...

Ostvaraj EU i NATO integracija kao najjače oružje protiv korupcije i sukob interesa

U sklopu serijala ‘Ljudska prava i korupcija’ na temu „Ostvaraj EU i NATO integracija kao najjače oružje protiv korupcije...