Korupcija veliko zlo

Serijal emisija "Korupcija veliko zlo" sastoji od 36 petnaesto-minutnih radio emisija u sklopu projekta "Korupcija - vječna borba". Cilj projekta je podignuti svijest građana o štetnosti korupcije, ukazati kako korupcija narušava cijeli sustav vladavine prava, te izazvati reagiranja tijela vlasti ili pojedinih dužnosnika, bivših ili sadašnjih, vezanih za pojedine konkretne slučajeve korupcije.

Projekat je financiran od strane USAID-ovog Programa osnaživanja nezavisnih medija kojeg implementiraju CPCD i OM.

Donatori

Korupcija kao snažan faktor lošeg života umirovljenika

Korupcija kao snažan faktor lošeg života umirovljenika je još jedna tema serijala emisija „Korupcija – veliko zlo“....

Vidovi korupcije u zdravstvu

“Vidovi korupcije u zdravstvu” je još jedna tema serijala emisija „Korupcija – veliko zlo“. Na ovu temu...

Vladavina prava kao najjače oružje u borbi protiv korupcije

„Vladavina prava kao najjače oružje u borbi protiv korupcije“ tema je još jedne emisije serijala „Korupcija –...

Korupcija u policiji

Korupcija u policiji, također, narušava spremnost za suradnju građana s policijom što uzrokuje smanjenje učinkovitosti rada policije...

Vladavina prava kao najjače oružje u borbi protiv korupcije

Amela Čalo, profesorica na Pravnom fakultetu u Bihaću, prorektorica za znanstveno-istraživački rad i međuuniverzitetsku suradnju u zemlji...

Izvršna vlast kao dio koruptivnog sustava

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ima za cilj prevenciju korupcije u skladu sa...

Metode i načini borbe protiv korupcije

Kako bi zaokružili priču o „Metodama i načinima borbe protiv korupcije“ ugostili smo još i Uglješu Vukovića,...

Metode i načini borbe protiv korupcije

Od današnjeg gosta u emisiji serijala „Korupcija veliko zlo“ Huseina al Baldawija s kojim smo pričali na...