Vijesti od

Josip Lucijano Milic

Korupcija i protekcija u poljoprivredi

U serijalu emisija „Korupcija-veliko zlo“ pričamo na temu „Korupcija i protekcija u poljoprivredi“. Tim povodom smo ugostili...

Poteškoće u kolektivnom pregovaranju dviju suprotstavljenih strana, poslodavaca i sindikata, kao sredstvo zadržavanja koruptivnog stanja

U serijalu emisija „Korupcija-veliko zlo“ pričamo na temu „Poteškoće u kolektivnom pregovaranju dviju suprotstavljenih strana, poslodavca i...

Korupcija u sudstvu i sprega sudstva s kriminalom

Sudstvo je jedna od rak rana bh. društva vezano za korupciju. Gost u emisiji serijala „Korupcija –...

Korupcija u policiji

Mnoga istraživanja javnog mišljenja pokazala su da javnost smatra policiju jednim od najkorumpiranijih područja djelovanja bh. društva....

Kako unaprijediti politiku ravnopravnosti spolova u BiH i zaustaviti odlazak mladih iz BiH kao odraz koruptivnog društva i protekcijskih odnosa

U sklopu serijala ‘Ljudska prava i korupcija’ na temu „Kako unaprijediti politiku ravnopravnosti spolova u BiH i...

Ostvaraj EU i NATO integracija kao najjače oružje protiv korupcije i sukob interesa

U sklopu serijala ‘Ljudska prava i korupcija’ na temu „Ostvaraj EU i NATO integracija kao najjače oružje protiv korupcije...

Izvršna vlast kao dio koruptivnog sustava

O temi „Izvršna vlast kao dio koruptivnog sustava“ razgovarali smo s Hasanom Kamenjakovićem, koordinatorom za odnose s...

Korupcija u sudstvu i sprega sudstva s kriminalom

U serijalu emisija „Korupcija-veliko zlo“ pričamo na temu „Korupcija u sudstvu i sprega sudstva s kriminalom“. Tim...

Korupcija kao oblik ponašanja u društvu

Rezultati istraživanja, ali i sve učestaliji politički korupcijski skandali pokazuju da je korupcija vrlo ukorijenjena i u...

Korupcija pri zapošljavanju u javnim institucijama

Centri civilnih inicijativa su predstavili dio rezultata desetomjesečnog istraživanja koje je nastalo u sklopu projekta „Fer zapošljavanje...

Korupcija glede izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Buni kod Mostara

Bunski kanali se nalaze na dijelu toka Neretve koji je proglašen spomenikom prirode, a nalazi se i...