Apel Saveza općina i gradova FBiH za pomoć ugorženim općinama i gradovima od požara

Savez općina i gradova Federacije BiH se pridružuje apelima općina i gradova prema višim razinama vlasti i međunarodnim organizacijama da pomognu područjima na kojima su aktivni požari.

Situacija je alarmantna i ugrožava živote građana, njihove domove i naše prirodne blagodati.

Ugrožene općine i gradovi su: Mostar, Široki Brijeg, Čapljina, Jablanica, Stolac, a najalarmantinja situacija je u Općini Jablanica.

Načelnik Općine Jablanica Damir Šabanović se obratio Ministarstvu sigurnosti BiH za međunarodnu pomoć. Vijeće ministara BiH još čeka na donošenje odluke da li će zatražiti pomoć od susjeda koji posjeduju letjelice za gašenje požara. Od Predsjedništva Bosne i Hercegovine se očekuje da odobre angažman oružanih snaga BiH.

Savez općina i gradova FBiH, kao krovna organizacija svih općina i gradova u Federaciji BiH obraća se svim nadležnim institucijama da se aktivno uključe kako bi osigurale pomoć općinama i gradovima na kojima su požari još aktivni i koji se i dalje šire.  

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije