Ana Majstorović – O upisima na Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru nudi tri preddiplomska studijska programa:
1. sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva
2. preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
3. preddiplomski studij geodezije i geoinformatike

Više detalja o svakom studiju, načinu upisa, datumima upisa te potrebnom upisnom materijalu u današnjim “Vijestima plus” otkrila nam je Ana Majstorović, asistentica na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije