Adi Škaljić: Općina treba financijski podržavati školovanje za deficitarna zanimanja

Adi Škaljić, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novi Grad, podnio je inicijativu za financiranje ili sufinanciranje troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita za deficitarna zanimanja. Cilj je, kako kaže, ne samo omogućiti posao ljudima koji se odluče baviti deficitarnim zanimanjima, nego ih i dugoročno zadržati u općini:

„Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine već treću godinu objavljuje informacije o potrebama na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, s ciljem da maturantima osnovnih i srednjih škola u BiH pruži adekvatne informacije korisne za izbor životnog poziva. Agencija objavljuje popis prvih pet deficitarnih zanimanja po županijama i entitetima, kao i za Brčko Distrikt BiH, te detaljne popise svih zavoda i službi zapošljavanja u BiH gdje je dan pregled deficitarnih zanimanja. Ova informacija ne treba biti namjenjena isključivo maturantima, već i svim razinama vlasti, pa i onim lokalnim. Općina Novi Grad Sarajevo treba biti aktivan sudionik kolektivnog napora da radna snaga ove države ide u korak sa potrebama tržišta. Naravno, podatke Agencije za rad i zapošljavanje BiH trebalo bi prilagoditi specifičnostima naše općine. Konkretan oblik stimulirana lokalna samouprava može dati kroz program koji treba prerasti u stalnu proračunsku stavku financiranja/sufinanciranja troškova polaganja majstorskih i stručnih ispita za deficitarna zanimanja. Ovo bi bio relativno mali, ali važan korak, kojim se pokazuje volja Općine da zadrži deficitarni radni kadar i pomogne ljudima koji imaju afiniteta baviti se takvim zanimanjima.“

Besplatni mali oglasi

Više iz kategorije